Dietisternas Riksförbund

Alla dietister är inte medlemmar i Kost & Näring. Det stora flertalet är istället medlemmar i den SACO-anslutna delföreningen Dietisternas Riksförbund, vilket förkortas DRF. Samtliga medlemmar i förbundet har en dietistexamen, vilken omfattar minst 120 högskolepoäng. Dietisterna är en legitimerad yrkesgrupp, och deras riksförbund ingår i fackförbundet Naturvetarna.

DRF har lokala föreningar spridda över landet, referensgrupper som bistår med hjälp i olika frågor, och lokala kontaktpersoner.

Dietisten

En dietist arbetar med nutritionsrelaterade tillstånd. Detta innebär i klartext att det mesta som har med kost och hälsa och göra hamnar inom dietistens arbetsområde. Både psykologiska och fysiologiska faktorer spelar in.

Att få tillräckligt med näring är nödvändigt för att överleva. Olika faktorer kan dock försvåra detta. Det kan röra sig om sjukdomar som försvårar näringsupptaget, eller om sociala, kulturella eller psykologiska faktorer. Näringsupptaget är också av stor betydelse för den som återhämtar sig efter en sjukdom. Många dietister arbetar därför i vården.

Arbetsuppgifter

En dietist ska känna till och kunna använda flera olika metoder för att behandla nutritionsproblem. En av de viktigaste uppgifterna är att genom rådgivning omsätta de näringsrekommendationer som finns till konkreta recept och råd, inte minst när det gäller matlagning. Dietisterna bistår både enskilda och vårdpersonal med dessa råd. Inte minst är näringslära en viktig del när det gäller att behandla hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, allergier mot olika födoämnen, cancer, njursjukdomar, sjukdomar i magen och tarmarna samt naturligtvis ätstörningar, undernäring och övervikt. Rätt näringsintag kan också göra att följdsjukdomar undviks. Av denna anledning arbetar de flesta dietister på sjukhus eller på vårdcentraler, eller inom kommunernas äldreomsorg, där de utvecklar näringsplaner för de äldre.

Även andra kan bli utbildade av dietister. Frågor om mat och hälsa rör många grupper i samhället, bl.a. tränare inom idrottsrörelsen. Flera dietister arbetar heltid med att utbilda andra yrkesgrupper, exempelvis genom egna företag inom hälsoutbildningssektorn.