EFAD

De europeiska dietisternas förbund, EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians), bildades vid en konferens i Köpenhamn 1978. EFAD är en religiöst, politiskt och ekonomiskt obunden organisation, öppen för alla nationella dietist- och nutritionistorganisationer i EU:s medlemsländer. I dagsläget organiserar organisationen 31 medlemsorganisationer i 25 EU-länder. Därmed representerar man 30 000 medlemmar. Vid organisationens årsmöte deltar representanter för samtliga 31 medlemsorganisationer.

Mission och värden

EFAD:s målsättning är att stödja sina medlemsföreningar i deras arbete för bättre hälsa och näringslära runt om i EU. Detta arbetar man för eftersom man anser att arbetet för att utjämna socioekonomiska skillnader i hälsa, och på detta sätt arbete för ökat ekonomiskt välstånd i Europa.
Kärnvärdena för EFAD är rättvisa, öppenhet, icke-diskriminering, samarbete och oberoende. I föreningens stadgar står det vidare att EFAD ska i sin verksamhet ska vara:

  • Demokratiskt, transparent och inkluderande.
  • Oberoende och etiskt.
  • Omdömesgillt och öppet för nya idéer.
  • Trovärdigt, objektivt och ärligt.
  • En effektiv kommunikatör.
  • Stödja nytänkande, innovation, kreativitet och entreprenörskap.
  • Respektera medlemsorganisationernas värderingar och förmågor.

De svenska organisationer som ingår i EFAD är Kost & Näring och Dietisternas riksförbund.

Vad är en dietist?

För att en organisation ska kunna bli medlem i EFAD måste den organisera medlemmar som möter EFAD:s definition av vad en dietist är. Enligt denna definition är en dietist en person som har erhållit någon form av legitimation eller certifiering inom näringslära och dietetik av myndigheterna. Dietisten använder sig av sina kunskaper i näringslära för att utbilda och hjälpa andra, och på detta sätt stärka deras hälsa och motverka sjukdomar. En dietist kan enligt denna definition ha många olika arbetsplatser och arbetsuppgifter.

EFAD har identifierat tre olika typer av dietister.

  • En administrativ dietist arbetar exempelvis som kostchef, och ansvarar för att den mat som serveras inom en verksamhet håller ett högt näringsvärde.
  • En klinisk dietist arbetar inom vården, och har patienter för vilka hen utarbetar kostplaner. I centrum står patientens hälsa , som följs upp och utvärderas.
  • En offentlig dietist återfinns inom den offentliga sektorn, och arbetar med att formulera planer och policys som ska leda till en bättre hälsa hos befolkningen. Även här handlar det framför allt om att maten som serveras ska hålla ett högt näringsvärde.