Medierna vilseleder om viktnedgång

De senaste åren har vi blivit fullkomligt bombarderade med tips från medierna om hur vi ska gå ner i vikt på bästa sätt. De flesta tidningar hävdar att de har vetenskapliga bevis på att en viss metod eller livsmedel faktiskt fungerar, men i många fall är forskningsrönen misstolkade och bör inte tas fullt på allvar.

Metro.se rapporterar nu att alla de forskningsrön som medierna gått ut med om att rödvin ska ha fettförbrännande effekter inte alls stämmer överens med verkligheten. Det senaste som rapporterats om rödvin är just att det innehåller ämnen som kan förbränna fett och den här studien har fått spridning i internationella medier. Men läser man studiens resultat närmare visar det sig att vinet innehåller ett ämne som hjälper levern att bränna fett men att det inte är frågan om någon mirakelkur för den som vill gå ner i vikt. Forskarna som gjort studien bekräftar att de inte hittat några ämnen som kan förbättra kroppsvikten i rödvin och de förstår inte varför medierna tolkat resultatet på det sättet.

Tidningarna rapporterar olika

Det kan vara svårt att veta vad som stämmer och inte i medierna när det kommer till viktnedgång. De senaste åren har det rapporterats om alla möjliga livsmedel och kurer som ska få en att gå ner i vikt. Ett exempel på denna förvirring i medierna är när en tidning rapporterat om att frukost är bra om man vill gå ner i vikt, medan det samtidigt i en annan tidning stått om att det absolut inte spelar någon roll för vikten om man äter frukost eller inte. Något det dock stått mycket om, och som i princip alla tidningar rapporterat positivt om, är gi metoden. Det har bland annat stått i tidningarna att gi-metoden:

  • Ger den absolut snabbaste effekten mot fetma.
  • Är lättast av alla dieter att följa.
  • Leder till lägre blodfetter.
  • Fungerar lika bra som diabetesmedicin.

Forskningen inte tillräcklig

En annan diet som det skrivits massvis om i medierna är 5:2-dieten. Det har diskuterats fram och tillbaka huruvida den är bra eller inte. Medan vissa tidningar påstår att den är rena mirakelkuren som både gör en friskare och lättare, hävdar andra att den är rent skadlig. Ingen utav de påståenden som finns i tidningen, kan dock ha någon speciellt vetenskaplig grund, eftersom man bara för ett år sedan började forska om dieten. Läs mer.

Medierna felrapporterar med flit

Vissa kritiker säger att medierna bevakar kostfrågor på ett medvetet felaktigt sätt. Av sensationslystnad och för att folk ska läsa tidningarna skriver man om kostråd som saknar vetenskapligt stöd och man citerar även ofta läkare som inte har någon vetenskaplig skolning. Dessutom avfärdar man kostexperter på grund av att man tror att de har bindningar till livsmedelsindustrin. Huruvida detta är sant eller inte, går att diskutera. Något som är klart är i alla fall att många av de påståenden som tidningar och andra medier går ut med, inte har tillräckligt vetenskapligt stöd och ofta är lite feltolkade.

249489-diet-plan2050893-tidningarnas-lopsedlar